English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


Sinds 2002 loopt het project vorming mandenvlechten. Deze opleiding richt zich in de eerste plaats op vrouwen met een handicap, met een chronische ziekte of HIV besmetting. Op enkele dagen worden de kandidates de basistechnieken van het mandenvlechten bijgebracht, waarna ze thuis kunnen werken en dankzij een eerlijke verloning hun familie kunnen ondersteunen. Zie ook Artisanaat


© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved