English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


We geloven in een modern India, vrij van de gesels van uitsluiting en miserie. We geloven in een India waar iedereen het kan maken, onafgezien van zijn of haar religie, sociale positie of afkomst.De families van de sloppenwijken van Chennai begeleiden, in het bijzonder de moeders-weduwen en de verstoten moeders, en hen helpen hun bestaan te verbeteren. Hen in staat stellen uit de ergste armoede te treden zodat ze zich kunnen toeleggen op de opvoeding van hun kinderen.

© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved