English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


Onlosmakelijk verbonden met het programma familiebegeleiding. Dit programma heeft vele vrouwen de gelegenheid gegeven een professionele activiteit op te starten of om werk te vinden.Het eerste project van SPEED Trust was de creatie van een naaiatelier in 1999, oorspronkelijk gericht op jonge meisjes die niet naar school gingen. Het kwam toen vaak voor dat jonge meisjes van de school werden weggehaald eenmaal ze de puberteit bereikten. Ze bleven thuis in afwachting van hun huwelijk.

Doorheen de jaren heeft SPEED Trust tientallen meisjes en daarna jonge vrouwen gevormd. Na een opleiding van één jaar kreeg iedere deelneemster een door de regering erkend diploma en een naaimachine, zodat ze hun eigen kleren en die van de familie konden maken, maar ook klusjes konden opknappen voor de buurt, voor schooluniformen enz.

Door het succes van het educatieve programma was dit project wat verwaterd. In 2009 werd het vervangen door een productieatelier waarin vele oud-leerlingen aan de slag zijn. Zie ook Artisanaat

© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved