English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


De slums, waaronder we gewoonlijk enkel sloppenwijken verstaan, zijn eerder echte werkplaatsen. Men vindt er allerhande kleine beroepen: ijverige huisvrouwen, wachters, chauffeurs van cyclo-rickshaws of auto-rickshaws, maar vooral dagloners op de bouwwerven. Het merendeel van de families is afkomstig van het platteland, waar ze werkten in de rijstvelden. Ze moesten vertrekken na een te hevige moesson, een te verschroeiende droogte. Op zoek naar werk spoelden ze aan in de stad. Deze families, heel vaak uit dezelfde regio afkomstig, troepten samen in de stad en bouwden er de sloppenwijken of ‘bidonvillages’*. Ze spoelden aan met hun gewoontes, gebruiken en tradities. De viering van de grote overgangsriten in het leven (moederschap, geboorte, puberteit van een meisje, huwelijk) dient met veel waardigheid te gebeuren om de eer van de familie intact te houden. Dat brengt grote uitgaven met zich mee, en mensen gaan lenen bij geldschieters aan interesten tussen de 10 en de 20%... per maand! Ze steken zich zo levenslang in de schulden, soms zelfs voor meerdere generaties…

© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved