English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


Ilayadasan Nagappan (1993 - 2012)
Op 12-jarige leeftijd gered uit een openbaar hospitaal waar de dokters hem hadden opgegeven omdat dat hij geen twee weken meer zou te leven hebben. Wij hebben Ilayadasan nog gedurende 6 jaar kunnen begeleiden. Ilayadasan leed aan een nierkwaal en kreeg gedurende 6 jaar tweemaal per week een dialyse. We gaven hem ook bijles en wanneer hij naar school kon gaan om zijn examens af te leggen haalde hij altijd de beste resultaten. Ilayadasan heeft de ploeg van SPEED Trust meer gedragen dan wij hem, Door zijn wilskracht, door zijn moed en zijn levensvreugde. Ilayadasan heeft ons verlaten op 28 december 2012, een datum die sindsdien het jaarfeest van SPEED Trust is geworden. Twee dagen later vernamen we dat er een nier ter beschikking was gekomen voor een ent.
Pierre Ceyrac, S.J. (1914 – 2012)
In India aangekomen in 1937 als misssionaris stelde Pierre Ceyrac zijn leven in dienst van de meestbehoevenden.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ceyrac_%28Jesuit%29
Pierre Ceyrac was sinds 1999 de eerste sponsor van SPEED Trust en was onvermoeibaar in zijn steun; hij bezocht de projecten op het terrein talrijke keren.
© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved