English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


Dit programma is vooral gericht op alleenstaande vrouwen, weduwes of verstoten vrouwen, soms zonder vaste woonst, en op families in de problemen door een chronische ziekte of handicap.

De families in dit programma ontvangen een maandelijkse toelage, maar vooral krijgen ze raad, een luisterend oor, of, als dit nodig is, een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde NGO. Ze krijgen hulp gedurende meerdere maanden of zelfs jaren, een essentiële steun in hun begeleiding naar volledige autonomie. De hulp staat hen toe te overleven en de nodige stappen te zetten om definitief uit hun uiterst precaire situatie weg te geraken..

Voor elke begunstigde wordt een bankrekening geopend. Sociale werkers staan de vrouwen bij in het beheer van de middelen.

In ruil belooft de begunstigde professioneel actief te worden en hiertoe een scholing te volgen, maar de belangrijkste voorwaarde is dat de kinderen naar school mogen gaan.

Sinds 2002 hebben honderden famlilies met succes beroep gedaan op dit programma. Niets geeft ons meer voldoening dan de mensen die we begeleid hebben te horen zeggen: ‘dankzij u heb ik vandaag de hulp van Speed Trust niet meer nodig’

© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved