English
French
Dutch
Spanish
Italian
German


Tijdens een strandwandeling merkte een meisje een oude man op die steeds weer zeesterren opraapte om ze terug te werpen in de zee.

‘Waarom gooit u die zeesterren terug in de zee? Ze zijn bij miljoenen aangespoeld op dit strand, wat verschil maakt het uit?’

De oude man pikte opnieuw een zeester op, wierp ze terug in zee, en antwoordde: ‘Voor deze maakt het een verschil’

© 2015 speedtrustindia.com. All rights reserved